Sekai no Heiwa wa Watashi ga Mamoru!: Episode 1 - Episode 1